ശനിയാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 08, 2011

മികവിന്റെ നേര്‍ സാക്ഷ്യങ്ങള്‍-ഫോട്ടോ ഗ്യാലറി-ജി.എഫ്.എല്‍.പി.സ്കൂള്‍,ബേക്കല്‍

ബേക്കല്‍ ഗവ.ഫിഷറീസ് എല്‍.പി.സ്കൂള്‍ പുറത്തിറക്കിയ സുവനീറില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ വര്‍ണ്ണ ചിത്രങ്ങളാണ് ഈ പോസ്റ്റില്‍ കാണുന്നത്.                      'വളരുന്ന പഠനോപകരണം'-ബിഗ്‌ പിക്ച്ചറിന്റെ          സാധ്യതകള്‍ (സുവനീര്‍ പുറം കവര്‍)