ഞായറാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 31, 2010

മദര്‍ പി.ടി.എ.പ്രസിഡണ്ട്‌ പഞ്ചായത്തുമെമ്പര്‍ ആയി,ഇനി?..

  • കഴിഞ്ഞ നാലു വര്‍ഷം ഞങ്ങളുടെ മദര്‍ പി.ടി.എ.പ്രസിഡണ്ട്‌ ആയിരുന്ന ശോഭ കരുണാകരന്‍ ഇനിമുതല്‍ ഞങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പെര്‍!ബേക്കല്‍ ഗവ.ഫിഷറീസ് എല്‍.പി.സ്കൂള്‍ ഉള്‍പെടുന്ന ഉദുമ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ പതിനഞ്ചാം വാര്‍ഡില്‍ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വിജയിച്ചാണ് ശോഭ മെമ്പരായത്.സ്കൂളിന്റെ എല്ലാ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലും മുന്നില്‍ നിന്നു പ്രവര്‍ത്തിച്ച ശോഭയ്ക്ക് പഞ്ചായത്തുമെമ്പെര്‍ എന്നനിലയിലും ശോഭിക്കാന്‍   കഴിയുമെന്ന് ഞങ്ങള്‍ കരുതുന്നു ,കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു! പി.ടി.എ.അംഗം കുടിയായ പഞ്ചായത്തു മെമ്പര്‍ക്ക്‌ വിദ്യാലയ വികസന കാര്യങ്ങളില്‍ കുറേക്കുടി ഇടപെടാന്‍ കഴിയുമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ  പ്രതീക്ഷ ....ഈ അനുകൂല സാഹചര്യം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കടലിന്‍റെ മക്കളെ മികവിന്‍റെ   പാതയിലേക്കു നയിക്കാനുള്ള പോരാട്ടം ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള  തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഞങ്ങള്‍ ....