ഞായറാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 12, 2010

my school

 ആകര്‍ഷകമായ വിദ്യാലയം - ഗവ  ഫിഷറീസ് എല്‍.പി.സ്കൂള്‍ ബേക്കല്‍                    

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

മൻസൂർ അബ്ദു ചെറുവാടി പറഞ്ഞു...

സുന്ദരം

Nidhin Jose പറഞ്ഞു...

കടലാണോ ആ ചക്രവാളത്തില്‍ കാണുന്നത്.

സ്കൂള്‍ അതിസുന്ദരം. ഒന്നു വന്ന് നേരിട്ടു കാണാന്‍ തോന്നുന്നു ...

BRC Edapal പറഞ്ഞു...

ഹാ...എത്ര സുന്ദരം! അധ്യാപക പരിശീലനത്തിന് പറ്റിയ സ്ഥലം.

അജ്ഞാതന്‍ പറഞ്ഞു...

Miss u