വെള്ളിയാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 01, 2010

ഈ ഒന്നാം തരം ഒന്നാന്തരം തന്നെ !


i

ചുമരുകളില്‍ പാഠപുസ്തകത്തിലെ വര്‍ണചിത്രങ്ങള്‍ ..കുട്ടികളുടെ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളും ചാര്‍ട്ടുകളും തൂക്കിയിടാന്‍ പ്രത്യേക സ്ഥലം ..ഇഷ്ടംപോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ബിഗ്സ്ക്രീന്‍ ..മൂന്നുകുട്ടികള്‍ക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ചാരുബെഞ്ചും ഡെസ്കും.. ഈ ഒന്നാം തരം ഒന്നാന്തരം തന്നെ ...പൊതുവിദ്യാലയങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ മാറുമ്പോഴും ,ഗുണമേന്മയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കുട്ടികള്‍ക്ക് ഉറപ്പുവരുത്തുമ്പോഴും അതൊന്നും കാണാതെ കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മക്കളെ തള്ളിവിടുന്നവരോടു നമുക്ക് സഹതപിക്കാം....

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: